Automatització

Oriol Boix / Universitat Politècnica de Catalunya

Grafcet

 1. Introducció
 2. Elements bàsics
 3. Estructures bàsiques
 4. Condicionament per etapes o per temps
 5. Regles de sintaxi i evolució
 6. Accions i transicions especials
 7. Etapes i transicions font i pou
 8. Grafcets parcials i forçat
 9. Etapes contenidor
 10. Macroetapes
 11. Exemples
 12. La guia GEMMA