Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

Δραγουμάνος Σταμάτης / IEEE Φοιτητικό παράρτημα Τ.Ε.Ι Ιονίων Νήσων

Leap Motion

Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, κ.Δραγουμάνος Σταμάτης, σε αυτή τη σειρά διαλέξεων μας εξηγεί πρακτικά ζητήματα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή, μέσω της αναγνώρισης φυσικών χαρακτηριστικών του ανθρώπου. Στόχος της σειρά διαλέξεων είναι η Υλοποίηση Αλληλεπιδραστικών Εφαρμογών, που δέχονται ως είσοδο τα φυσικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, χρησιμοποιώντας εμπορικά διαθέσιμες συσκευές.

  1. Εισαγωγή στον Leap Motion Sensor
  2. Leap Motion Sensor: Η πρώτη μας εφαρμογή (μέρος Α')
  3. Leap Motion Sensor: Η πρώτη μας εφαρμογή (μέρος Β')
  4. Leap Motion Sensor: Αναγνωρίζοντας χειρονομίες (Μέρος Α')
  5. Leap Motion Sensor: Αναγνωρίζοντας χειρονομίες (Μέρος Β')
  6. Έλεγχος των Windows με χειρονομίες