Electropneumàtica

Oriol Boix / Universitat Politècnica de Catalunya

Circuits bàsics de pneumàtica

 1. Comandament a dues mans
 2. Bloqueig d'un cilindre
 3. Moviment alternatiu
 4. Cilindre a dues velocitats
 5. Cicle de dos cilindres

Exemples de circuits pneumàtics

 1. Girador de caixes
 2. Elevador de caixes
 3. Màquina de marcat
 4. Màquina de mecanitzat

Exemples de circuits electropneumàtics

 1. Girador de caixes
 2. Elevador de caixes
 3. Màquina de marcat
 4. Màquina de mecanitzat