Circuits elèctrics

Oriol Boix / Universitat Politècnica de Catalunya

Circuits elèctrics monofàsics

  1. Compensació de reactiva