Εισαγωγή στις αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

Σοφιανός Κωνσταντίνος / IEEE Φοιτητικό παράρτημα Τ.Ε.Ι Ιονίων Νήσων

Πρόβλημα

 1. Η έννοια του προβλήματος

Η έννοια του Αλγορίθμου

 1. Η έννοια του Αλγορίθμου
 2. Αναπαράσταση Αλγορίθμων
 3. Ανάπτυξη και Δομές Αλγορίθμων
 4. Δομή Ακολουθίας
 5. Δομή Επιλογής
 6. Δομή Επανάληψης, Η Δομή Όσο

Δομές Δεδομένων

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι Βασικές Δομές Δεδομένων

 1. Μονοδιάστατοι Πίνακες
 2. Δισδιάστατοι Πίνακες

Βασικές αλγοριθμικές λειτουργίες

Βασικές αλγοριθμικές λειτουργίες σε δομές δεδομένων

 1. Σειριακή Αναζήτηση
 2. Ταξινόμηση Ευθείας Ανταλλαγής (Φυσσαλίδα)