Geometria 3D

Leszek Nowak / Jagiellonian University

Geometria 3D

Przykłady zastosowania geometrii 3D w produkcji gier.

  1. Wektor, układ współrzędnych
  2. Dodawanie wektorów, mnożenie przez skalar