Zjawisko animacji

Piotr Rachtan / Jagiellonian University / maj 2014

Wprowadzenie do zagadnienia animacji. Omówienie zjawiska animacji.